ვებგვერდის
ხმოვანი ვერსია

 

ცელსიუსი

 

შეაფასე გვერდი
საიტის შეფასება
200
  • ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სოფლიდან გაუსვლელად ხარისხიან სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა,
  • საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა,
  • სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შესაძლებლობების განვითარებისათვის თანაბარი პირობების შექმნა,
  • სამოქალაქო ჩართულობის სტიმულირება სოფლად.