ვებგვერდის
ხმოვანი ვერსია

 

ცელსიუსი

 

შეაფასე გვერდი
საიტის შეფასება
200

საზოგადოებრივი ცენტრის წარმატებული პილოტირების შედეგად, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინიციატივითა და საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს (IREX) ფინანსური მხარდაჭერით, დაიწყო პროექტი „საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის“. პროექტი, პროგრამის „Beyond Access” ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც მიზნად ისახავდა ბიბლიოთეკების განვითარებას მსოფლიოს მასშტაბით.

ინიციატივის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ცენტრის კონცეფცია ორ მუნიციპალურ ბიბლიოთეკას მოერგო. პირველ ეტაპზე ხიდისთავის (ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი) და ნუკრიანის (სიღნაღის მუნიციპალიტეტი) მუნიციპალური ბიბლიოთეკები  განახლდა, აღიჭურვა კომპიუტერული ტექნიკით, ინტერნეტითა და თანამედროვე ლიტერატურით. გარდა ამისა, გადამზადდნენ ბიბლიოთეკარები, რათა გაეცათ თანამედროვე საბიბლიოთეკო სერვისები. შედეგად, ხიდისთავის და ნუკრიანის განახლებული, თანამედროვე ბიბლიოთეკები უზრუნველყოფენ ადგილობრივი მოსახლეობის წვდომას, როგორც საჯარო და კერძო სერვისებზე, ასევე საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და საჭირო ინფორმაციაზე.