ვებგვერდის
ხმოვანი ვერსია

 

ცელსიუსი

 

შეაფასე გვერდი
საიტის შეფასება
200
  • სოფლად განვითარებისა და თვითრეალიზების ახალი შესაძლებლობების შექმნა, თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევებისა და ინტელექტუალური რესურსის გამოყენებით,
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლებლობების გაძლიერება, საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად განხორციელებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული გარემოსა და მაღალკვალიფიციური კადრების გამოყენებით.