ვებგვერდის
ხმოვანი ვერსია

 

ცელსიუსი

 

  • ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სოფლიდან გაუსვლელად ხარისხიან სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა
  • საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
  • სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შესაძლებლობების განვითარებისათვის თანაბარი პირობების შექმნა
  • სამოქალაქო ჩართულობის სტიმულირება სოფლად