ვებგვერდის
ხმოვანი ვერსია

 

ცელსიუსი

 

სოფლად განვითარებისა და თვითრეალიზების ახალი შესაძლებლობების შექმნა, თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევებისა და ინტელექტუალური რესურსის გამოყენებით

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლებლობების გაძლიერება, საკუთარი უფლებამოსილებების ეფექტიანად განხორციელებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული გარემოსა და მაღალკვალიფიციური კადრების გამოყენებით.